Types bipolaire stoornis

Types

Er worden verschillende onderverdelingen van bipolaire stoornissen gemaakt. Afhankelijk van de aard van de episodes spreekt men van bipolaire stoornis 1, bipolaire stoornis 2 en cyclothyme stoornis.

Bipolaire stoornis 1

Bipolaire stoornis 1 wordt gekenmerkt door 1 of meer manische episodes. Een depressieve of hypomane periode komt niet noodzakelijk voor, maar meestal wel.

Bipolaire stoornis 2

In deze categorie treden geen manische episodes op, maar wel één of meer hypomane episodes en één of meer depressieve episodes.

Cyclothyme stoornis

Een voorgeschiedenis van hypomane episodes, afgewisseld met episodes van lichte depressie. De stemmingswisselingen zijn minder uitgesproken maar kunnen wel het dagelijkse leven bemoeilijken.

Er is ook nog een "restgroep" van mensen met kenmerken van bipolaire stoornis, maar die men niet kan indelen in bovenstaande categorieën.