Symptomen

Symptomen

Mensen met een bipolaire stoornis hebben last van extreme gemoedstoestanden die het normaal functioneren bemoeilijken. Verschillende gemoedstoestanden wisselen elkaar af, met tussenin vaak normale periodes.

Manische episodes

Een manie is een ernstige stemmingsstoornis die zich uit in overmatige vreugde, opwinding, hyperactiviteit, boosheid, euforie en impulsiviteit. Er is een sterke ongeremdheid en een vergroot gevoel van eigenwaarde.

Symptomen van een manische episode zijn:

Sommigen zoeken hun toevlucht in alcohol of drugs.

In extreme gevallen kan een psychose optreden waarbij waanbeelden en hallucinaties voorkomen en het contact met de werkelijk verloren gaat.

Hypomane episodes

Hypomanie is een lichte vorm van manie. Er is hyperactiviteit, euforie, impulsiviteit en/of prikkelbaarheid, maar er treden geen psychotische symptomen of gevoelens van grootsheid op en de episode belemmert de normale omgang en het dagdagelijkse leven niet. Sommigen hebben een opstoot van creativiteit of productiviteit tijdens een hypomane periode. Vaak is er een verhoogd libido.

Een hypomane episode kan weken tot maanden aanhouden

Depressieve episodes

Niet alle mensen met bipolaire stoornis hebben depressieve periodes.

De depressieve episodes van een bipolaire stoornis zijn gekenmerkt door een aanhoudend gevoel van neerslachtigheid en verlies van levenslust.

Symptomen zijn:

Ernstige depressieve episodes kunnen leiden tot psychose met waanbeelden en hallucinaties.

Deze episodes kunnen duren minstens 2 weken en kunnen maanden aanhouden indien ze niet behandeld worden.

Gemengde episodes

Gemengde episodes vertonen tekens van zowel manische als depressieve episodes. Voorbeelden zijn huilen tijdens een manische episode of snel wisselende gedachten tijdens een depressieve episode.

Bijhorende kenmerken van bipolaire stoornis

Sommige kenmerken zijn niet typisch voor bipolaire stoornis maar komen vaak samen voor bij mensen met een bipolaire stoornis of gaan vooraf aan de ontwikkeling ervan. Vaak worden veranderingen in de cognitieve processen en mogelijkheden gezien, zoals verminderde aandacht en executieve functies en geheugenproblemen.

ADHD en depressie bij kinderen zou een voorteken kunnen zijn van de latere ontwikkeling van bipolaire stoornis.

Rapid Cycling

De meeste mensen met een bipolaire stoornis maken een episode mee om de 1of 2 jaar. Deze duurt dan ongeveer 3 tot 6 maanden. Indien er minstens 4 manische, hypomane of depressieve episodes voorkomen binnen een periode van een jaar, spreekt men van rapid cycling. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij verschillende episodes optraden binnen de 24 uur.