Behandeling

Behandeling

De behandeling van bipolaire stoornis bestaat uit psychotherapie en medicatie.

Psychotherapie is erop gericht de syptomen te verlichten, de triggers en voortekens van episodes te herkennen en om te gaan met de negatieve emoties.

De therapie bestaat onder meer uit gedragstherapie, systeemtherapie (met het hele gezin) en psycho-educatie.

Medicijnen uit de klasse van de stemmingsstabilisatoren kunnen de manische en de depressieve episodes omkeren en herval voorkomen. Het oudste en nog altijd vaak gebruikte medicijn uit deze klasse is lithium waarmee men manische episodes behandelt en hervallen voorkomt.

Sommige anti-epileptica worden ook gebruikt voor het behandelen van manische episodes.

Antipsychotica kunnen ook hun nut hebben.

Prognose

De prognose voor mensen met een bipolaire stoornis is goed indien het tijdig en goed behandeld wordt.

Vaak is medicatie nodig om de ziekte onder controle te houden en een normaal leven te kunnen leiden.