Bipolaire Stoornis

Een bipolaire stoornis is ook gekend onder de naam manisch-depressieve stoornis. Iemand die manisch depressief is heeft last van extreme stemmingswisselingen met afwisselend manische periodes en depressieve periodes. Tussen deze uitersten kunnen normale stemmingen voorkomen.

De term manisch-depressieve stoornis werd voor het eerst beschreven in de 19de eeuw en wordt nu in de medische literatuur niet meer gebruikt.

Een bipolaire stoornis uit zich voor het eerst tijdens of na de puberteit, meestal in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar.

Men schat dat ongeveer 4% van de bevolking in min of meerdere mate last heeft van bipolaire stoornis. Er is geen verschil in voorkomen tussen de geslachten of verschillende bevolkingsgroepen.